perjantai 28. heinäkuuta 2023

Syksy tulee. Työt ja koulut alkavat. Onko Lurppa valmis?Oletko harjoitellut Lurpan kanssa yksinoloa? 

Olisi hyvä harjoitella yksinoloa koko loman ajan, jotta yksinolo ei tule yllättäen kun syksyllä ohjelma muuttuu. Vaikka yksinolo onnistuikin hyvin ennen lomaa, niin nuori koira on voinut unohtaa rutiinin. 


Ymmärtäähän sen, että jos omistaja yllättäen katoaa koko työpäivän ajaksi, että koira voi hermostua. Tutkimusten mukaan koira ymmärtää ajankulun esimerkiksi siitä miten omistajan haju laantuu tämän lähdettyä. Jos olet hankkinut pennun kesälomallasi, niin toivottavasti olet malttanut harjoitella yksinoloa. Helposti haluaa pitää pientä pentua kainalossa, eikä yksinolo harjoittelu oikein innosta itseäänkään. Tällöin täytyy ajatella pennun parasta ja tehdä harjoittelu mieluisaksi. Pentua on siis hyvä opettaa jo aikaisessa vaiheessa, jotta pystyy suunnittelemaan koulutuksen harkiten ja pienin askelin. 


Seuraava juttu pohjautuu Karpelan luentoon toimintapäivänämme 2019. Ensimmäinen osa käsitteli yleisiä koulutusperiaatteita.

Häiriökäytös 

Eroahdistus, hihnassa vetäminen ja remmissä rähjääminen ovat yleisiä koirien käytösongelmia Karpelan mukaan. Kaikissa käytösongelmissa kannattaa lähtökohtaisesti tarkistaa koiran terveys, etenkin jos käytös on muuttunut aiemmasta erilaiseksi. Kivun, vamman tai sairauden mahdollisuus on siis aina tärkeä sulkea pois häiriökäytöksen taustalta. 

Tärkeää on aina muistaa selvittää häiriökäytöksen syy ja hoitaa ongelman syytä eikä pelkästään ongelman oireita. Hyvä peruskoulutus on koiralle hyväksi. Se helpottaa koiraa ymmärtämään miten sen toivotaan käyttäytyvän, sillä koiralta ei voi vaatia jotakin käytöstä itsestäänselvyytenä, jos sitä ei ole opetettukaan. Koiran peruskoulutus on paitsi hyödyllistä, se on myös mukavaa ja palkitsevaa yhteistä aikaa koiran kanssa. Jos koiralla on häiriökäytöstä saatetaan tarvita peruskoulutuksen lisäksi käytösterapiaa, jossa pureudutaan häiriökäytöksen syyhyn. Esimerkiksi jos koira pelkää yksinoloa, ei pelkällä peruskoulutuksella yleensä päästä itse ongelmaa hoitamaan, vaan tarvitaan lisäksi tarkasti suunniteltua ja ongelman syyhyn pureutuvaa koulutusta. 

Kouluttaminen 

Koiraa kouluttaessa on hyvä muistaa että, koulutushetkien ei tarvitse olla pitkiä eivätkä pitkät koulutushetket edes ole kovin tehokkaita. Parempi vaihtoehto on pitää useita lyhyitä koulutushetkiä päivässä, esimerkiksi muutama minuutti kerrallaan. Lisäksi on aina mietittävä tarkasti koulutusympäristö. Harjoittelu on siis aluksi tärkeää aloittaa rauhallisessa ja häiriöttömässä ympäristössä. Häiriöitä lisätään vasta kun koiran osaamistaso sen sallii. Koulutus on hyvä aina suunnitella etukäteen eli miettiä tarkasti mitä haluaa koiralleen kouluttaa ja miten koulutuksen toteuttaa. Myös koulutuksen jälkeen on aina hyvä miettiä miten kaikki meni ja oliko jotakin, joka kannattaisi tehdä hieman toisella tavalla seuraavalla harjoituskerralla. Selkeä ja johdonmukainen koulutus jossa harjoitteet on pilkottu riittävän pieniin osiin, ja jossa kriteerin asettaminen sekä ajoitus ja vahvistetiheys ovat kohdallaan, ja jossa koulutus tapahtuu positiivista vahvistetta käyttämällä, tuottaa parhaimman tuloksen. 

Perustaidot 

Karpelan mukaan koiran neljä tärkeintä taitoa ovat: 1) Lähellä omistajaa pysyminen, johon kuuluu esim. luoksetulo, 2) luopuminen, johon kuuluu esim. irrottaminen ja ”ei” käskyn ymmärtäminen, 3) rauhoittumisen taito 4) kohteiden käyttö, johon kuuluu esim. siedättäminen. 

Edellä mainittujen taitojen avulla voidaan siis opettaa mm. esimerkeissä mainittuja arjessa tarvittavia hyödyllisiä taitoja. Nämä perustaidot voivat tuoda tukea myös häiriökäytöksen hoitoon, mutta häiriökäytöksen hoidossa on kuitenkin aina myös mietittävä ongelman syy ja pureuduttava siihen. Esimerkiksi eroahdistuksen hoidossa on ymmärrettävä että kyseessä on pelko, yksinolon pelko. Tarvitaan siis siedätystä, joka tulee toteuttaa suunnitellusti ja kärsivällisesti. Jos koulutus keskittyy ainoastaan ongelman oireisiin, koulutus ei useinkaan tuota pysyvää tulosta. Jos esimerkiksi eroahdistuksen hoidossa keskitytään vain haukkumisen tai tavaroiden tuhoamisen estämiseen, ei itse ongelma eli yksin olon pelko tule hoidetuksi. Lisäksi on muistettava että taitojen ylläpitäminen vaatii usein myös työtä. Esimerkiksi vetämättä hihnassa taidon opettelu vaatii ylläpitoa ja johdonmukaisuutta siten, että koiralta ei voi välillä vaatia että se ei vedä, ja välillä taas sallia vetämistä kulkemalla koiran perässä tiukan hihnan jatkona. 

Eroahdistus 

Eroahdistusta ei Karpelan mukaan pidä sekoittaa koiran turhautumiseen. Turhautunut koira saattaa myös tuhota tavaroita kotona tai laittaa kodin sisustuksen uusiksi. Jos koira ei saa tyydyttää lajilleen ominaisia tarpeitaan tai saa riittävästi aivojumppaa ja liikuntaa, voi koira turhautua ja tehdä tuhoa kotonaan yksin ollessaan. Tällöin lajiominaisten tarpeiden tyydyttäminen ja aktivointi ja riittävän liikunnan tarjoaminen auttavat. Eroahdistuksesta kärsivälle koiralle ei aktivoinnin, liikunnan ja virikkeiden tarjoaminen pelkästään riitä, sillä ongelman syynä ei ole turhautuminen vaan pelko ja ahdistus, kuten yllä olevassa esimerkkikoiran tilanteessa ilmenee. Virikkeistä huolimatta koira esimerkiksi ulisee, vinkuu, haukkuu, ravaa ympäriinsä, tuhoaa tavaroita, tärisee, läähättää jne. kaikki pelon/ ahdistuneisuuden eri oireita. 

Pelokkuus voi olla peritty ominaisuus tai kokemusperäistä pelkoa. Eroahdistus saattaa esimerkiksi syntyä kokemuksesta, jos pennun ensimmäiset yksinolon hetket ovat pelottavia. Kun pentu siis saapuu uuteen kotiinsa, on muistettava että se on ensimmäistä kertaa erossa emostaan ja sisaruksistaan. Yksinolon harjoitukset on siis aloitettava pienin erin ja vähän kerrallaan. Pentua ei tule jättää pitkiksi ajoiksi yksin esimerkiksi öisin tai ulos, jolloin se saattaa mieltää yksinolon pelottavaksi asiaksi. Nukkumista on hyvä harjoitella esimerkiksi siten, että pennulla on oma peti lähelläsi ja sillä tulisi olla näköyhteys sinuun, ja sen tulisi tuntea läheisyytesi ja turvasi ensimmäisinä aikoina uudessa kodissa. 

Eroahdistusta hoidettaessa tulee miettiä mikä tai mitkä ovat asioita, jotka laukaisevat pelon. Näitä laukaisevia asioita kutsutaan usein triggereiksi. Triggereitä voivat olla esimerkiksi tietyt asiat joita omistaja tekee tietyssä järjestyksessä niin aamuina jolloin hän menee töihin. Tällöin koira tietää omistajan olevan lähdössä jo paljon ennen kuin omistaja on astellut ulko-oven suuntaankaan tai laittanut päällysvaatteitaan päälle. Koira muuttuu levottomaksi ja alkaa seurata omistajaansa ahdistuneena. Nämä triggerit on siis hyvä tunnistaa ja poistaa. 

Varsinainen yksinolon harjoittelu toteutetaan pienin erin aloittaen tilassa/huoneessa joka ei ole ulko-oven lähellä. Koiralle on aluksi kätevää myös ehdollistaa jokin sana (voi olla myös vaikka käsimerkki), jolla aina kerrotaan koiralle että kaikki on hyvin vaikka omistaja siirtyykin koirasta kauemmaksi ja harjoitusten edettyä pois näkyvistä. Ehdollistamisessa on aina tärkeää, että sanaan liitetään koiran mielestä jotakin erittäin miellyttävää. Tämän jälkeen yksinoloon siedättäminen aloitetaan lisäämällä etäisyyttä koiraan vähitellen ja lisäämällä kestoa eli aikaa jona omistaja on loitompana koirasta vähitellen. Sekä etäisyys ja kesto on asetettava oikealle tasolle koiran osaamistasoon nähden. Harjoitusten aikana koiralle tarjotaan aina pitkäkestoista rauhallista virikettä, jotta koira mieltää olonsa turvalliseksi ja palkitsevaksi. Tavoitteena on, että ensin koira oppii kestämään sen, että omistaja liikkuu samassa huoneessa, jossa koira on siten, että koira ei ahdistu/hätäänny kun omistaja siirtyy kauemmaksi koirasta. Tämän jälkeen tavoitteeksi voidaan ottaa, että omistaja kykenee liikkumaan huoneesta toiseen huoneeseen ilman että koira ahdistuu/hätääntyy. Edistymisen myötä tavoite voi olla, että omistaja kykenee jo liikkumaan alakerrasta yläkertaan jne ilman että koira hätääntyy jne. Kun koira ei hätäänny omistajan liikkeistä asunnossaan, voidaan tavoitteeksi asettaa se, että omistaja siirtyy vähitellen kohti ulko-ovea siten, että koira ei ahdistu vaan jatkaa virikkeittensä parissa puuhastelua. Lopuksi tavoite on, että omistaja voi poistua ulko-ovesta ulos ilman että koira ahdistuu. On tärkeää, että omistajan poissaoloaika asunnosta on aluksi erittäin lyhyt. Ajan kestoa pidennetään vähitellen pienin erin koiran edistymisen myötä. Tässä vaiheessa on myös huomioitava triggerit, eli kun omistaja poistuu asunnosta, on pelon laukaisevat tekijät muistettava poistaa. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kengät ja takki on hyvä laittaa päälle kylpyhuoneessa eikä eteisessä, jossa ne normaalisti puetaan. 

Eroahdistusta hoidettaessa on edettävä aina koiran ehdoilla. Hätiköinti ja kiirehtiminen harjoittelussa saattavat jopa laukaista pelkomuistijäljen uudelleen, joka hidastaa siedätyksen edistystä. Pelkoa ja ahdistusta hoidettaessa on hyvä keskustella eläinlääkärin kanssa erityisesti jos pelkotilat ovat pahoja. Eläinlääkärin kanssa voi keskustella esimerkiksi pelko- ja ahdistustiloja liennyttävästä lääkityksestä koulutuksen tueksi.

Teksti: Annika Kontturi-Salmi 

perjantai 14. heinäkuuta 2023

Pentulaatikosta metsästyskoiraksiEsittelyssä kerhomme uusi jäsen, Birchbarrow's Maiden, tutuille "Synkkä".
Synkkä on käyttölinjainen englanninspringerspanieli.

Se on oma kasvattini, ja jo kaikkien pentujen (9kpl) ollessa vielä kotona pyrin ottamaan jokaista yksitellen touhuamaan ihmisen kanssa mahdollisimman usein. Ensimmäisessä videossa pentu on 6 viikkoa ja harjoittelee leikin varjolla luoksetuloa sekä kuulolla olemista. Pidän pennun aina lähellä itseäni ulkoillessa, se ei saa poistua luotani muutamaa metriä kauemmas. Näin se oppii tietämään että asiat tehdään aina yhdessä kanssani, eivätkä tämän "kuplamme" ulkopuoliset asiat hetkauta sitä suuremmin tulevaisuudessakaan.
Lopuissa videoissa Synkkä on reilu 8-viikkoinen ja alkaa opetella elämän muitakin perusasioita; istumista käskystä, vihellykseen ja käsimerkkiin, paikallaan pysymistä sekä noutamista. Kontaktinhakuinen pentu tarjoaa itse kontaktia ja istumista, ohjaajan tehtävä on vain vahvistaa nämä hienot ominaisuudet käyttöön. Videoiden harjoitukset ovat Synkän ensimmäiset. Ensimmäiset harjoitukset toteutan aina sisätiloissa. Haastavinta on muistaa aina vapauttaa pentu käskyn alta, tai antaa sille uusi käsky. Haluan sen istuvan paikallaan kuin tatti, aina siihen asti että tulee vapautus tai uusi käsky. Pentu ei vielä tunne mitään käskyjä, joten helpoin on opettaa vain yksi "istu", jolloin istutaan seuraavaan ohjeeseen asti. Ei "istu, paikka", tai "istu, odota" tms.

Virkeälle ja energiselle työkoiralle malttaminen on usein kompastuskivenä, tässä hyödynnän koulutettuja aikuisia koiria: on helpompi istua paikallaan rivissä kun muutkin istuvat.

 maanantai 10. heinäkuuta 2023

Kerhon taipumuskokeet 17.6.2023


Spa1 tuloksen sai 12/17 koirasta. Tuomarit Sanna Porola ja Kaisa Mäkinen. 

Kuvat: Kirsi ja Antero Niittymäki.
POLTTAA KESÄKATU KUUMA

Oletko kävellyt paljain jaloin kesähelteellä asfaltilla?


Kyllä, olen kokeillut ja voi pahus miten se polttaa jalan pohjia, samoin kun kuuma ranta hiekkakin.


Mutta oletko tullut ajatelleeksi koiran tassuja? Nekin tuntevat kuumuutta ja pahimmassa tapauksessa voi tassuihin tulla ihan palovammoja tai rakkuloita.


Kun asteet nousevat lämpömittarissa asfaltti samoin hiekka muuttuu polttavan kuumaksi. Lenkit kannattaa helteellä ajoittaa aikaiseen aamuun tai myöhäiseen iltaan. Päiväpissatukset kannattaa suorittaa nurmella tai varjoisilla paikoilla.


Tarkkaile koirasi tassuja kesälläkin, mikäli huomaat palovamman anturoissa se kannattaa aina käydä näyttämässä eläinlääkärille.


Hoidontarve on tapauskohtainen. Yleensä tarvitaan paikallishoitoa ja tulehduskipulääkettä.

Kotona ensiapuna voi tassua huuhdella viileällä vedellä (ei kylmällä, tai voi tulla paleltumis vamma) ja laittaa tossut tai pienet sukat tassuihin.


Jos antura vuotaa verta tee siihen tassuside ennen eläinlääkäriin menoa!Mittaa asfaltin tai hiekan kuumuus nopeasti:


Aseta kämmenselkäsi asfaltille tai hiekalle.

Jollet pysty kuumuuden vuoksi pitämään kättäsi viittä sekuntia kauemmin paikoillaan , asfaltti/hiekka on liian kuuma koiran tassuille.


Lenkit kannattaa helteellä ajoittaa aikaiseen aamuun tai myöhäiseen iltaan.

Päiväpissatukset nurmella tai varjoisilla paikoilla.


25 asteen helteessä voi asfaltin lämpö nousta jopa 50 asteeseen.LÄMPÖTILA                         ASFALTTI

+25                                          N.+52

+30                                          N+57

+30,5                                       N +62


-Yli 50 c asteen asfaltti voi vahingoittaa koiraa 

jo alle minuutissa!


-Kananmuna kypsyy jo 55 asteen lämmössä, viidessä minuutissa!


torstai 15. kesäkuuta 2023

Sinilevä, se kesän riesa.

 
Melkein joka kesä ja melkein joka paikassa  esiintyy sinilevää. Tämä ikävä riesa on tullut näköjään pysyväksi riesaksi meille.

Tuon vihreän lautan saapuminen rannoillemme tyrmää kesän ihanat uintiretket siihen paikkaan.

Oletko ajatellut miten vaarallista tuo sinilevä voikaan olla?

Varsinkin meidän lemmikeillemme, jotka rakastavat vedessä olemista, se voi olla tappava.

Vaikka spanielimme eivät joisi sitä , sinilevää jää niiden turkkiin josta sitä tulee helposti nuoltua.

Itse olen kyllä ollut tietoinen,  että kun tulee ilmi sinilevästä siihen ei kannata mennä uimaan, eikä päästää koiraakaan sinne.

Mutta mitä tuo sinilevä kätkeekään itseensä ja mitä se voikaan aiheuttaa.

Tässäpä pientä pohdittavaa.


SINILEVÄ :

Sinibakteerit eli syanobakteerit ovat yhteyttäviä esitumallisia soluja. Niitä kutsutaan myös sinileviksi, vaikka ne eivät ole leviä, vaan bakteereja. Sinibakteerit tunnetaan kesäisistä massaesiintymisistään, n s sinileväkukinnoista, lämpimissä ja ravinteikkaissa vesissä, joissa ne tuottavat myrkyllisiä aineita. Syanobakteerit voivat elää yksittäisinä bakteereina tai muodostaa jonomaisia ketjuja. 


Sinileväkukinnoista yli puolet ovat myrkyllisiä. Sinibakteereissa on kahdenlaista myrkkyä. Maksamyrkkyä ja hermomyrkkyä. Maksamyrkylliset sinilevät ovat yleisempiä. Ne aiheuttavat eläimelle maksan turpoamisen ja shokin. Hermostoon vaikuttavat toksiinit aiheuttavat lihasten halvaantumista.


Oireet 


Oireet näkyvät koiralla nopeasti, jo puolen tunnin kuluttua myrkytyksestä. Oireet ovat oksentelu, tärinä ja vapina, sekä horjuminen. (Varo sekoittamasta oireita lämpöhalvaukseen). Tämän jälkeen voi tulla kramppeja ja vaikeuksia pysyä pystyssä tai nousta ylös. Oireiden tultua koira on välittömästi vietävä eläinlääkärin hoitoon. Soita ja kerro sinilevämyrkytyksestä jo matkalla, pelastuminen voi olla hetkistä kiinni. 

Hoito


Jos koira on uinut vedessä jossa on sinilevää, muttei juonut sitä. Huolellinen pesu voi riittää


Jos eläin on juonut sitä. Ota yhteyttä välittömästi eläinlääkäriin.


Hoidosta huolimatta ennustetta ei voi antaa. Vastalääkettä ei ole sinilevään.

Hoitoa kutsutaan tukihoidoksi oireiden mukaisesti.


Olkaamme siis entistä varovaisempia tuon sinilevän kanssa.Julkaistu Lurpassa nro
Teksti: Mari Salminen

keskiviikko 31. toukokuuta 2023

Kerhomme Match-show Alanteen tilalla 23.05.3023

Kaikki luokat ja sijoittuneet. Raakaversiot kuvista.


Lapsi ja lelukoira
Lapsi ja koira


Parikilpailu

Veteraaniluokka


 

    


 

PIENET PENNUT

SINISET

 


 
PUN
 
ISOT PENNUT

SINISET

PUNAISET

PIENET AIKUISET

SINISET
PUNAISET

ISOT AIKUISET


SINISET

PUNAISET

LURPPALUOKKA


 BIS 1

 


BIS 2BIS 3


BIS 4BIS 5


BIS 6

 


BIS 7

 


BIS 8

BIS 9 


BIS 10